حساب‌های اقماری و سهم گردشگری در اقتصاد ملی

حساب‌های اقماری و سهم گردشگری در اقتصاد ملی

صنعت گردشگری طی دهه گذشته با شتابی چشم‌گیر در حال رشد است تا در آینده‌ای نزدیک جایگاه خود را در ردیف برترین صنایع درآمدزای جهان با ارزش افزوده‌ای بسیار بالا تثبیت کند و چه بسا به عنوان اقتصاد اول جهان مطرح شود.
arfasteel tourismbank منطقه آزاد