تقدیر از ۱۰ رئیس شعبه برتر بانک گردشگری در سال ۱۴۰۲
چهاردهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برگزار شد:

تقدیر از ۱۰ رئیس شعبه برتر بانک گردشگری در سال ۱۴۰۲

چهاردهمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تحت عنوان «آینده شعب در نظام بانکی کشور» روز پنجشنبه 26 بهمن 1402 در بانک مرکزی برگزار و از 10 رئیس شعبه برتر بانک گردشگری تقدیر شد.
arfasteel tourismbank منطقه آزاد